مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه ۴- واحد ۴۱۳- کدپستی ۸۱۳۴۶۵۳۳۸۱
شماره تماس: ۳۲۲۴۰۳۲۵ (۰۳۱)
دورنگار: ۳۲۲۳۱۷۶۵ (۰۳۱)
پست الکترونیکی: infoiwnt.com , itmanageriwnt.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران:
http://jwsti.iut.ac.ir/find-1.57.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب