مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

 
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. 
مقالات از پاییز و زمستان ۱۴۰۰ دارای شناسه  ISC م"DOR" خواهند بود.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران:
http://jwsti.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب