مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران- اهداف و زمینه‌ها
ضرورت و اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دو فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می شود. این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه مهندسی جوش منتشر می‌شود.

فصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران همواره از دریافت مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال کرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی جوش در کشور می‌اندیشد.

سیاست‌ها

مقالات ارسالی برای فصلنامه نباید قبلا در نشریه‌ یا همایشی ارائه شده و یا در حال بررسی برای چاپ در نشریه یا همایشی دیگر باشد. فصلنامه در ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است. نظرات و دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات لزوما به معنای تایید آنها از سوی انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب و دانشگاه صنعتی اصفهان نخواهد بود. اقتباس و نقل مطالب مندرج در دو فصلنامه با ذکر ماخذ بلامانع است.

ضرورت و اهداف نشریه:

- ارائه آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی و صنعتی در زمینه صنعت جوشکاری، بازرسی وآزمایش های غیر مخرب
- شناخت تنگناها و مشکلات فنی موجود در زمینه صنعت جوشکاری، بازرسی وآزمایش های غیر مخرب
- آشنائی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تکنولوژیک در زمینه صنعت جوشکاری، بازرسی وآزمایش های غیرمخرب
- انتقال تجربیات آزمایش های غیرمخرب در بخش های مختلف صنعتی وخدماتی
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران:
http://jwsti.iut.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب